İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi

İş analizi; kurumlarda, işletmelerde, örgütlerde yapılacak, her bir işin niteliği, işin genel durumu ve özellikleri, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılı hale getirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İş Analizi Sürecinde

İKY alanında iş analizi sürecinde toplanan bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • İşin kimliği ve yeri
 • İş görevleri
 • Öğrenim gerekleri
 • Deneyim
 • Özel bilgi gerekleri
 • Kişilik gerekleri
 • Sorumluluklar
 • Fiziksel gerek ve beceriler
 • Çalışma koşulları
 • Tehlikeler

İş Analizinin Kullanım Alanları

İş analizleriyle elde edilen bilgiler sadece insan kaynakları yönetiminde değil, aynı zamanda üretim, pazarlama ve finans gibi temel işletme ve kurum fonksiyonlarına ilişkin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol işlemlerinin temel dayanağını oluşturur.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)’nde iş analizi yapılmasının nedenleri, başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Örgüt Yapısının Oluşturulması
 • İş ve Araç Gereç Dizaynı
 • Personel Seçimi ve Eğitimi
 • Performans Değerlendirme
 • İş Gücü Planlaması
 • Ücret Yönetimi
 • İşe ilişkin belirsizliklerin azaltılması, iş tanımının netleştirilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir