Analiz Türleri

Analiz Türleri:

Analiz türleri temelde sosyal ve bilimsel analiz olarak incelenebilmektedir.  Psikolojik analiz, fiziksel analiz, biyolojik analiz, dini analiz, tarihsel analiz, siyasi analiz gibi birçok analiz türleri vardır. Bu sayfada bazı analiz türleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Analiz yapılacak işin niteliğine göre analiz türleri birbirleri ile ilişkili olarak kullanılabilmektedir.

İstatistiksel Analiz:

İstatistiksel analiz, veri analizinin bir bileşenidir. İş zekâsı (BI) bağlamında, istatistiksel analiz, örneklerin çizilebileceği birtakım maddelerdeki her veri örneğini toplamayı ve incelemeyi içerir.

İstatistiksel analizin amacı eğilimleri belirlemektir. Örneğin, perakende ticaret, daha pozitif bir müşteri deneyimi oluşturmak ve satışları artırmak için kullanılabilecek yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış müşteri verilerindeki kalıpları bulmak için istatistiksel analiz kullanabilir.

Bir çok istatiksel analiz yöntemi bulunur, Varyans Analizi (ANOVA) , Regresyon (Regression) Analizi, Ölçek (Scale) Analizi, Risk Analizi, Boolean Analizi, Kümeleme (Cluster) Analizi, Faktör (Factor) Analizi, Meta analizi, Çok Değişkenli (Multivariate) Analiz, Temel Bileşenler (Principal Component) Analizi, Duyarlılık (Sensitivity) Analizi, Mekansal (Spatial) Analiz, Zaman Serisi Analizi (Time-Series) Analizi

Edebi Analiz:

Edebi Analiz ile edebi bir eserin, makalenin, öykünün, hikâyenin ne anlatmak istediğini ve bunu nasıl anlattığı ile ilgilenilir. Yazının eleştirel olarak çözümlenmesidir. Edebi analiz yaparken, metnin ve içeriğin belli özellikleri üzerinde durulmalıdır.  Bu özelliklerden bahsederken, bu özelliklerle ilgili kesin ve tartışılabilir noktalar belirlenerek, bir tez ortaya koyulabilir.

Edebi analiz için, İçerik analizi, Biçim Analizi, Metin Analizi gibi analiz türleri kullanılabilmektedir.

Kimyasal Analiz:

Analitik kimya, Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biridir. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün nitelik ve niceliğinin incelendiği bilim dalıdır.

Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.

Matematiksel Analiz:

Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu matematiksel çözümleme, matematiksel analizdir. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişmiştir. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler. Analizin temel kavramı bir sonsuz dizinin limitidir. Pratikte bir fonksiyonun limiti, özellikle türev, integral ve diferansiyel denklemlerin çözümü şeklindeki problemlerde görülür.

Matematik alanında da kullanılan birçok analiz türü vardır. Gerçel Analiz, Karmaşık Analiz Fonksiyonel Analiz, Harmonik Analiz, Numerik Analiz, Klasik Olmayan Analiz, Standart Olmayan Analiz vb.

İhtisas sahibi olduğunuz analiz türlerini sitemize üye olarak veya yorum yaparak paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir