Neden ve Ne İçin Analiz Gerek?

Kime göre neye göre?

Her konuda, birçok neden için analize ihtiyaç duyulmaktadır. Analiz Nedir? Neden ve ne için gereklidir? Kimler ve ne için, nasıl yapılır? Hangi durumlarda hangi yöntemlerle neden ve nasıl analiz yapılmalıdır?

Bu gibi aklınıza takılan birçok sorunun cevabı ve bakış açısı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için analiz, eleştiri, analist kavramları hakkında bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.

Analiz Tanımı

Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. Çözümleme olarak da nitelendirilebilir.

Analiz edebiyat terimleri anlamında: Bir bütünü parçalarına ayırarak ayrıntılı incelemedir. Bir edebî eserin analizi, olayların, kişilerin ve üslûbun ayrı ayrı incelenmesi yöntemiyle yapılır. Analizden çıkarılan sonuç bir tartışma konusu olursa bu duruma eleştiri denir.

Analiz Sonucu

Analiz sonucu, konu her ne olursa olsun, gerçekleştirilen test, ar-ge tez, hipotez veya anti tezler konusunda fikir sahibi olacak veriye ulaşabilerek, değer görecek bilgiye erişmek adına gerçekleştirilen iş ve işlemlerden sonuç elde edilmiş, tüm test ve teknolojinin kabul edildiği verilere sahip olunan sonuçları ifade etmektedir.

Analist Nedir, Analist Kimdir?

Analist: En kısa tabir ile çözümleyen, analiz işini gerçekleştiren kişidir. Olağan yaşama koşullarında; iş, aile, sosyal, sağlık, yönetim, teknik, biyolojik, kimyasal, tasarımsal, vb. konu ve alanlarında ihtisas sahibi olan, kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına çözüm üretilebilecek düzeyde bilgi ve birikime sahip olan, edinilen bilgi ve becerileri analiz raporu, test sonucu vb. başlıklar altında sunabilen ve sorumluluklarının oluşturduğu sonuçlara garanti verebilen kimsedir.

Birçok meslek gurubu uzmanları olan “Analistler”, doktorlar, mühendisler, danışmanlar ve sayılmayacak birçok unvan adı altına iş gören, işinin uzmanı, analiz yapma bilgisine ve yetisine sahip deneyim sahipleri, hangi yöntem veya teknolojiler ile ilgili konu ne olursa olsun doğru sonuçlar üretmek adına faaliyet gösteren kişiler analist olarak adlandırılabilmektedir. Örneğin Sistem analisti, iş analisti, süreç analisti, kurumsal analist, finansal analist vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir