Veri Analizi

Veri analizi; İşletme, finans, yönetim, üretim, bilişim sektörü yanında iş hayatında bütün sektör ve alanlarda çok önemli bir yere sahiptir. Kısa bir tanım ile “veri analizi” toplanan verilerin, belirli yöntemler, analitik, mantıksal, istatistiksel teknikler kullanılarak değerlendirilmesidir.

Veri analizi, anlamlı ve faydalı bilgilerin her birinin karar vermeyi ve bilgi edinmeyi destekleme amacı ile verilerin incelenmesi, anlamlı sonuçlar çıkaracak düzeyde modellenmesi, görüntülenmesi, yorumlanması süreçlerini içerir. Veri analizi daha çok  nicel veriler üzerinden süreçleri iyileştirmek adına bilimsel ve teknolojik  teknikler ile gerçekleştirilir.

Veri Analizi Süreci

Öncelikle hangi sorulara cevap aranacağı, neyin ve nasıl ölçüleceği, veri analizin fayda sağlayacağı ihtiyaca göre verilerin toplanması gerekir. Amaç ve hedefeler net olarak ortaya koyulmalıdır.

Ham verilerin toplanması, temizleme, ayıklama, birleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için birçok bilimsel, teknik, istatistiksel, nitel ve nicel yöntem uygulanabilir.

  • Veri Toplama

Veri analizinin fayda sağlayacak sonuca ulaşılması için hipotezleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik veriler sistematik bir süreç ile elde edilmelidir.

Verilerin toplanması sürecinde gerçekleştirilecek veri analizine göre mevcut sistemler ve veri tabanlarından faydalanılabilir. Bunun yanında nicel ve nitel veriler e erişmek için; kapalı uçlu anketler, online sınavlar, çevrim içi testler gerçekleştirilebilir. Bu testlerde ikili cevaplar (evet/hayır – var/yok), çoktan seçmeli sorular, aralık / oran soruları, likert ölçeği, veya matris sorulara yer verilebilir.

Analiz edilecek veriler, belli sistemlerin veri tabanları, anketler yanında birebir mülakatlar yapılabilir. Çalışmalara konu olacak verilere ve şartlara uygun olması durumunda, “odak grupları” ve “doğrudan gözlemler” ile de veri toplanabilir.

  • Veri Analizi

Belli sistemlerden, veri tabanlarından alınan verilerin süzme, temizleme, ayıklama, birleştirme işlemlerinin gerçekleştirilerek analize konu veri ambarı üzerinden verilere erişim ve iş zekası yordamı anlamlı veriler oluşturulması mümkün olmaktadır.

Veriler toplandıktan, temizlendikten ve işlendikten sonra analiz için hazırdır. Bu aşamada, gereksinimlere göre sonuçlarınızı anlamanıza, yorumlamanıza ve sonuç çıkarmanıza yardımcı olacak veri analiz araçlarını ve veri analiz yazılımlarını kullanabilirsiniz.

  • Verilerin Görüntülenmesi ve Yorumlanması (Raporlama)

Veri görselleştirilmesi günlük yaşamınızda çok yaygındır; genellikle çizelge ve grafik şeklinde görünürler. Başka bir deyişle, veriler insan beyninin bunu anlaması ve işlemesi daha kolay olacak şekilde grafiksel olarak gösterilmektedir. Veri görselleşti rme genellikle bilinmeyen gerçekleri ve eğilimleri keşfetmek için kullanılır. İlişkileri gözlemleyerek ve veri kümelerini karşılaştırarak, anlamlı bilgiler oluşturulabilir.

Faaliyet konusu ve sektör ne olursa daha doğru kararlar alınabilmesi için birçok veri analiz tekniği bulunur. Bilişim sektöründe meslek alanı oluşturan “veri madenciliği” bu tekniklerinden birine örnek olarak verilebilir. İstenen bilgilere daha hızlı ve sistematik bir şekilde ulaşılmasına katkı sağlayan teknolojik çözümler arasında yer alan “veri ambarı” çözümleri de verilerin analiz edilmesi ile ilişkili süreçler içerir.

İstatistiksel uygulamalarda veri analizi de farklı kısımlara ayrılarak, Doğrulayıcı veri analizi, (CDA) ve keşifsel veri analizi (EDA) başlıkları altında daha detaylı incelenebilmektedir.

Veri analizi sonuçları ile bilimsel araştırmalara yön verilebilir, proje, yatırım vb. bir çok karar verme aşamasında kullanılan anlamlı veriler, sonuçlar ve tahminler daha sonra son kullanıcılara sunulan bir raporda özetlenebilir.

Veri Analizi Meslekleri

Veri analizi hizmetleri ile ilişkili konularda meslek edinen çalışanlar aşağıdaki ünvanlar ile görevlendirilebilmektedir.

  • Veri Analiz Uzmanı
  • Veri Analisti
  • İş Zekası Uzmanı
  • Veri Tabanı Yöneticisi
  • Veri Sorumlusu
  • Veri Bilimci

“Veri Analizi” hakkında 2 yorum

  1. If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this website and be updated with the newest news update posted here. Meghan Waverley Iyre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir